Анаиза Гордино
Лектор по португалски език и култура – Софийски университет и Великотърновски университет
Ръководител на „Камойнш София“
e-mail: anaisa.gordino@camoes.mne.pt

Зорница Стойкова
Стипендиант по програма Фернау Мендеш Пинту на „Институт Камойнш“
Връзки с обществеността на „Камойнш София“
Преподавател в „Камойнш София“
e-mail: camoes.sofia@gmail.com

Сони Бохосян
Стипендиант по програма Фернау Мендеш Пинту на „Институт Камойнш“
Асистент в отдел „Култура“ на Институт „Камойш София“
Техническа поддръжка
e-mail: soni.camoes@gmail.com

Кремена Попова
Стипендиант по програма Фернау Мендеш Пинту на „Институт Камойнш“
Преподавател във Великотърновски университет и в училище „Вела Благоева“
e-mail: popova@camoes-sofia.com

Лидия Силва
Стипендиант по програма Фернау Мендеш Пинту на „Институт Камойнш“
Преподавател в Пловдивски университет и в училища „Антоан дьо Сент-Екзюпери“, „Константин Величков“ и „Черноризец Храбър“
e-mail: lidiasilvabg@gmail.com

Катерина Питова
Стипендиант по програма Фернау Мендеш Пинту на „Институт Камойнш“ – София
Преподавател в училища „Алфонс дьо Ламартин“, „Уилям Гладстон“, „Света София“ и „Добри Войников“
e-mail: katerina.pitova@hotmail.com

Мартина Герджилова
Стипендиант по програма Фернау Мендеш Пинту на „Институт Камойнш“ – София
Преподавател в училища „Алфонс дьо Ламартин“, „Уилям Гладстон“, „Света София“ и „Добри Войников“
e-mail: martina.gerdshilova@gmail.com

Деница Александрова
Стипендиант по програма Фернау Мендеш Пинту на „Институт Камойнш“ – Бургас
Преподавател в Бургаски свободен университет и училища „Гео Милев“ и „Г. С. Раковски“
e-mail: dalexandrova@yahoo.com

Румяна Станева
Стипендиант по програма Фернау Мендеш Пинту на „Институт Камойнш“ – Варна
Преподавател в Икономически университет- Варна, ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров”, Варненски свободен университет и училищата „Александър Пушкин“, 4ЕГ „Фредерик Жолио- Кюри” и 5ЕГ „Йоан Екзарх”
e-mail: rummynny@gmail.com