Анаиза Гордино
Лектор по португалски език и култура – Софийски университет и Великотърновски университет
Ръководител на „Камойнш София“
e-mail: anaisa.gordino@camoes.mne.pt

Зорница Стойкова
Стипендиант по програма Фернау Мендеш Пинту на „Институт Камойнш“
Връзки с обществеността на „Камойнш София“
Преподавател в „Камойнш София“
e-mail: camoes.sofia@gmail.com

Кремена Попова
Стипендиант по програма Фернау Мендеш Пинту на „Институт Камойнш“
Преподавател във Великотърновски университет и в училище „Вела Благоева“
e-mail: popova@camoes-sofia.com

Лидия Силва
Стипендиант по програма Фернау Мендеш Пинту на „Институт Камойнш“
Преподавател в Пловдивски университет и в училища „Антоан дьо Сент-Екзюпери“, „Константин Величков“ и „Черноризец Храбър“
e-mail: lidiasilvabg@gmail.com

Катерина Питова
Стипендиант по програма Фернау Мендеш Пинту на „Институт Камойнш“ – София
Преподавател в училища „Алфонс дьо Ламартин“, „Уилям Гладстон“, „Света София“ и „Добри Войников“
e-mail: katerina.pitova@hotmail.com

Мартина Герджилова
Стипендиант по програма Фернау Мендеш Пинту на „Институт Камойнш“ – София
Преподавател в училища „Алфонс дьо Ламартин“, „Уилям Гладстон“, „Света София“ и „Добри Войников“
e-mail: martina.gerdshilova@gmail.com

Деница Александрова
Стипендиант по програма Фернау Мендеш Пинту на „Институт Камойнш“ – Бургас
Преподавател в Бургаски свободен университет и училища „Гео Милев“ и „Г. С. Раковски“
e-mail: dalexandrova@yahoo.com

Педро Барбоза
Стипендиант по програма Фернау Мендеш Пинту на „Институт Камойнш“ – Варна
Преподавател в Икономически университет – Варна и училище „Александър Пушкин“
e-mail: pedrobarbozza@gmail.com